Isıtma Sistemleri

Isıtma Sistemleri

Bir yerden ısıtma sisteminde ısı, borulardan yer yapısına aktarılmaktadır. Böyle bir sistem kendi başına yeterli olabilir ya da geleneksel radyatör ısıtması ile birlikte kullanılabilir. Radyatör ile yerden ısıtma sistemleri arasındaki fark pompalanan malzemenin sıcaklığı ile ilgilidir. Radyatör sistemleri 80 ° C’ye varan çalışma ısıları ile 20 – 40 ° K’lık fark sıcaklığı için tasarlanabilir. Bir yerden ısıtma sisteminde çalışma ısısı asla 40 ° C’yi aşmamalıdır ve fark sıcaklığı 5 – 8 ° K’da tutulmalıdır. Yerden ısıtma sistemi daima aşırı yüksek ısı beslemesinin önlenmesi için bir karıştırma devresine sahip olmalıdır.

Bir yerden ısıtma sistemi çok farklı şekillerde tasarlanabilmektedir ve üreticilerin her birinin izlenmesi gereken kendi kuralı vardır ancak bazı ilkeler aynıdır. Örneğin:

– Her bir odanın kendi kontrol sistemi bulunmalıdır.
– Tüm devreler aynı yük kaybını verecek şekilde dengelenmeli ve pompa, devreye göre en yüksek yük kaybına dayanılarak belirlenmeli ve seçilmelidir.
– Boru devresi asla 120 m’yi aşmamalıdır.
Yerden ısıtma sistemi, aynı boyutlu binalar için bir radyatör sistemine oranla daha yüksek pompa kapasitesi gerektirmektedir. Bunun nedeni yerden ısıtma sistemlerinde yük kayıplarının nispeten yüksek olması ve fark sıcaklığının düşük olmasıdır.